Dankzij een subsidie van Stichting De Friesland zullen in 2021 en 2022 15 casemanagers dementie getraind en begeleid worden in het voeren van familiegesprekken. De 3-daagse training wordt verzorgd door de Hanzehogeschool Groningen (Lectoraat Familiezorg). De casemanagers dementie worden getraind om families die te maken krijgen met dementie optimaal te kunnen ondersteunen. Daarnaast ontvangen de andere casemanagers dementie, die aangesloten zijn bij Netwerk Dementie Fryslân, 1 trainingsdag in Familiezorg.

Eerdere onderzoeken lieten positieve resultaten zien. Hierin kwam naar voren dat families na familiegesprekken:

  • in staat zijn de zorgsituatie met elkaar te bespreken;
  • overzicht hebben over de zorgsituatie (wie zijn betrokken en wie doet wat);
  • zich gezamenlijk ondersteund voelen; 
  • de zorg voor hun familielid met dementie ervaren als een gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • ervaren dat zij zorg ontvangen die past bij hun situatie

Genogram

Een van de methodieken die bij de familiebenadering gebruikt wordt, is het genogram. Een genogram is een methodiek waarmee je de structuur van een familie in beeld kunt brengen. Een genogram geeft in 1 oogopslag weer hoe de familie rondom een cliënt eruitziet.

Een van de cursisten vertelt het volgende;

"Ik heb het genogram gebruikt in het eerste gesprek met de partner van een van mijn cliënten. Samen met haar heb ik het genogram getekend. Het heeft me geholpen om uitgebreid in te gaan op familiebanden en relaties. Het ging over de plek van mijn cliënt in het gezin met zeven kinderen en ook over het vroegtijdig overlijden van zijn moeder en de nieuwe relatie daarna. Het leverde veel mooie momenten op in het gesprek en ik heb een helder beeld gekregen van het sterke sociale netwerk om mijn cliënt en de rol van de kinderen daarbinnen. Het was een andere start dan vele andere intakes die ik heb gedaan. Als je me vraagt waarover ben je tevreden? Dan is het vooral over de grondslag; ‘de ideale ontmoeting begint met invoegen’, dat is wat hier gebeurde."

 

Meer informatie over Stichting De Friesland kunt u vinden op de website.

Logo Stichting De Friesland

Familiezorg