Er zijn verschillende ontmoetingscentra en inloophuizen in Fryslân waar je anderen kunt ontmoeten. Iedereen die te maken heeft met (beginnende) dementie kan laagdrempelig binnenlopen voor een praatje en een kopje koffie.

Alzheimer Café

In Fryslân organiseert Alzheimer Nederland – afdeling Friesland in verschillende regio’s Alzheimer Cafés. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun naasten. Ervaringen kunnen met elkaar gedeeld worden en tijdens de avond wordt een thema rondom het leren omgaan met dementie besproken. De gespecialiseerde casemanagers dementie in Fryslân werken nauw samen met de Alzheimer Cafés.

Vind hier het Alzheimer Café bij u in de buurt.

Odense huis

Een inloophuis voor mensen met (beginnende) dementie en hun naasten. Respect, aandacht voor elkaar en gezelligheid zijn belangrijke aspecten in het Odensehuis. Het doel is om, zowel de persoon met dementie als de naaste, verder te helpen tijdens het dementieproces. Hierbij staat de mens staat centraal en niet de ziekte.

  • Odensehuis Burgum, gevestigd in Berchhiem, Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM, Bergum. Het Odensehuis is open op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina.
  • Odensehuis Heerenveen, Roerdomplaan 38, 8446 JS, Heerenveen. Het Odensehuis is open op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Meer informatie te vinden is op de website en op de Facebookpagina.
  • Odensehuis Leeuwarden, Noordvliet 441, 8921 HH, Leeuwarden. Meer informatie is te vinden op de website.
  • Odensehuis Gorredijk, Loaijersstrjitte 2, 8401 DV, Gorredijk. Het Odensehuis is open op donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. Meer informatie te vinden is op de Facebookpagina.

  • Odensehuis Bolsward, Jongemastraat 19, 8701 JA, Bolsward. Het Odensehuis is open op maandag en woensdag van 10.00 tot 16.00 uur. Meer informatie te vinden is op de website en op de Facebookpagina.

  • Odensehuis Sneek, Waterhoenstraat 2, 8601 XT, Sneek. Het Odensehuis is open op maandag en woensdag van 10.00 tot 16.00 uur. Meer informatie te vinden is op de website.

  • Odensehuis Drachten, Burg. Wuiteweg 140b, Drachten (Sûnenz). Het Odensehuis is open op maandag en donderdag van 10:00 tot 16:00 uur.

  • Odensehuis Beetsterzwaag, Vlaslaan 26, Beetsterzwaag (Buorskip). Het Odensehuis is open op woensdag van 10:00 tot 16:00 uur.

Voor alle Odensehuizen geldt, om 10 uur staat de koffie klaar en bent u van harte welkom!

Jungheimer Café

Het Jungheimercafé is een plek voor naasten van mensen met dementie op jonge leeftijd. Het is een plek waar herkenning en begrip centraal staan. Ook speelt informatie over dementie een belangrijke rol tijdens de bijeenkomsten.

Er is veel veranderd in de afgelopen jaren in de zorg. Positieve veranderingen in vooral de omgang met mensen met dementie. De zorg delen betekent ook van elkaar leren. En hoe je als naaste overeind moet blijven. Het is een zware klus, daar heb je hulp bij nodig. Je staat er niet alleen voor.

  • Jungheimer Café Leeuwarden, gevestigd in Buurthuis Rengerspark, Singelstraat 22, 8917 BK  Leeuwarden. Meer informatie over de bijeenkomsten is te vinden op de Facebookpagina.
  • Jungheimer Cafe Drachten, Burgemeester Wuiteweg 140, Drachten. Meer informatie over de bijeenkomsten is te vinden op de Facebookpagina.

Voor 2023 zijn data gepland voor Leeuwarden en Drachten, zie flyer.

Ontmoetings-centra