De gespecialiseerd casemanager dementie is het aanspreekpunt voor mensen die te maken hebben met dementie. De casemanager gaat in gesprek, bouwt een vertrouwensband op en kijkt naar wat er nodig is. Verder brengt de casemanager het sociale netwerk rondom de persoon met dementie in kaart en wordt bekeken hoe de inzet van familie, buren en de wijk versterkt kan worden. Ook heeft de casemanager aandacht voor de belasting van de naaste of mantelzorger. Tijdens de huisbezoeken bespreekt hij/ zij wat er goed gaat en wat er nodig is qua zorg en ondersteuning. Er wordt gevraagd naar interesses en daar kunnen activiteiten en mogelijk ook de dagbesteding op afgestemd worden. Ook biedt de casemanager ondersteuning bij juridische zaken die vanwege wet- en regelgeving geregeld moeten worden.

Afstemming met casemanager dementie

Een gespecialiseerd casemanager dementie kan ingeschakeld worden nadat een diagnose gesteld is, maar ook kan hij of zij al betrokken worden bij een vermoeden van dementie. Als huisarts kunt u hiervoor een verwijzing regelen. U kunt contact opnemen met één van de vijf zorgorganisaties die gespecialiseerd casemanagement dementie in Fryslân aanbieden. Juist als de diagnose dementie nog maar net gesteld is, hebben mensen veel vragen. Samen met de casemanager dementie kan er afgestemd worden welke ondersteuning en zorg er op dat moment nodig is. Bekijk hier de folder van Netwerk Dementie Fryslân.

Casemanager en huisarts - in overleg
Samen en persoonsgericht
Samen met andere disciplines focussen we op wat onze cliënten wél kunnen en daar passen wij onze zorg op aan.
Casemanager ZuidOostZorg - Een behulpzame spin in het web
Een behulpzame spin in het web
Als mensen de diagnose dementie krijgen, dan voelt het alsof zij in een web terecht komen.

Samen kunnen we meer dan je denkt

Ons doel is om mensen die te maken hebben met dementie zo lang mogelijk veilig in zijn vertrouwde omgeving te laten wonen. Daarvoor is het belangrijk om veel aandacht te schenken aan de zorgbelasting van de naaste. De casemanager dementie coördineert de verschillende zorgvragen en stemt dit af met de huisarts en eventueel met andere betrokken professionals. In afstemming met elkaar streven we naar de best mogelijke en persoonsgerichte dementiezorg in Fryslân.

Ondersteuning van een casemanager