Huisartsen kunnen via Zorgdomein de verwijzing aanvragen voor een gespecialiseerd casemanager dementie.

In onderstaand overzicht ziet u per gemeente welke zorgaanbieders gespecialiseerd casemanagement dementie aanbieden. Hier vindt u ook de link naar het aanmeldformulier.

Thuiszorg Het Friese Land
Tesselschadestraat 29, 8913 HA Leeuwarden
088-510 9910 (Zorgcentrale)
Elkander (KwadrantGroep)
Zonnedauw 7, 9202 PE Drachten
088 - 512 7000 (Klantadviescentrum)
Palet (KwadrantGroep)
Zonnedauw 7, 9202 PE Drachten
088 - 512 7000 (Klantadviescentrum)
De Friese Wouden (KwadrantGroep)
Zonnedauw 7, 9202 PE Drachten
088 - 512 7000 (Klantadviescentrum)
Antonius (Thuiszorg Zuidwest Friesland)
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
0515-46 16 16 (tijdens werkdagen) Bij geen gehoor: 088-510 9910
ZuidOostZorg
Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP Drachten
0800 - 571 71 71 (Informatie- en Adviescentrum)
Alliade
Marktweg 104, 8444 AC Heerenveen
088 - 244 42 00 (Klantadviescentrum)
Casemanagement aanvragen