Huisartsen kunnen via Zorgdomein de verwijzing aanvragen voor een gespecialiseerde casemanager dementie. Per regio bieden meerdere zorgorganisaties casemanagement dementie aan. Onderling vindt er afstemming plaats en worden nieuwe aanmeldingen verdeeld.

In onderstaand overzicht ziet u per gemeente welke zorgaanbieders gespecialiseerd casemanagement dementie aanbieden. Hier vindt u ook de link naar het aanmeldformulier.

Alliade
Marktweg 104, 8444 AC Heerenveen
088 - 244 42 00 (Klantadviescentrum)
Antonius (Thuiszorg Zuidwest Friesland)
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
0515-46 16 16 (tijdens werkdagen) Bij geen gehoor: 088-510 9910
Buurtzorg
Twentelaan 15, 7609 RE, Almelo
085 040 3700
De Friese Wouden (KwadrantGroep)
Zonnedauw 7, 9202 PE Drachten
088 - 512 7000 (Klantadviescentrum)
Elkander (KwadrantGroep)
Zonnedauw 7, 9202 PE Drachten
088 - 512 7000 (Klantadviescentrum)
Palet (KwadrantGroep)
Zonnedauw 7, 9202 PE Drachten
088 - 512 7000 (Klantadviescentrum)
Thuiszorg Het Friese Land
Harlingertrekweg 53, 8913 HR Leeuwarden
088-510 9910 (Zorgcentrale)
Zorggroep Liante
’t Suderhiem 35, 9203 HS Drachten
06 287 497 19
Casemanagement aanvragen