Op 1 januari 2017 is Tinz opgeheven. De gespecialiseerde casemanagers dementie in Fryslân zijn op dit moment werkzaam bij één van de 5 zorgorganisaties en zijn allen verbonden aan het Netwerk Dementie Fryslân. De samenwerkende organisaties zijn KwadrantGroep (De Friese Wouden, Elkander, Palet), Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg Zuidwest Friesland, ZuidOostZorg en Meriant.

Bekijk hieronder de animatie:

Filmbestand
Afbeelding
Casemanager dementie Thuiszorg Het Friese Land

Ondersteuning

Binnen het netwerk delen de gespecialiseerde casemanagers dementie kennis en ervaringen met elkaar en stemmen werkwijzen met elkaar af. Netwerk Dementie Fryslân faciliteert de casemanagers in hun dagelijkse werkzaamheden zodat zij lokaal een sterk netwerk op kunnen bouwen. Door casemanagers dementie te ondersteunen en ruimte te geven voor verbeteringen en ontwikkelingen, hebben mensen die te maken hebben met dementie en de verwijzers baat bij het netwerk. 

Alles met maar één doel: de best mogelijke, persoonsgerichte zorg in Fryslân voor mensen met dementie en hun omgeving.

Organisatie

Afbeelding
Netwerk Dementie Fryslan Organogram
Aan

Focuspunten

De 3 focuspunten voor 2021 zijn:

  • Begeleiding tijdens de diagnostische fase
  • Formeel en informeel netwerk rondom de persoon met dementie versterken
  • Ontwikkelen van een toekomstgerichte werkwijze

Samenwerking

Regionaal werken we samen met zorgverzekeraar De Friesland, huisartsen, Alzheimer Nederland - Afdeling Friesland, Zorgbelang Fryslân, zorgorganisaties, hogescholen, geriatrische netwerken en gemeenten.

Netwerk Dementie Fryslân is als lid aangesloten bij Dementie Netwerk Nederland (DNN).

ThuisZuidwestFriesland
HetFrieseLand
Meriant
KwadrantGroep
ZuidOostZorg
Wie zijn wij?