Op 1 januari 2017 is Tinz opgeheven. De gespecialiseerde casemanagers dementie in Fryslân zijn op dit moment werkzaam bij één van de 5 zorgorganisaties en zijn allen verbonden aan het Netwerk Dementie Fryslân. De samenwerkende organisaties zijn:

 • KwadrantGroep (De Friese Wouden, Elkander, Palet)
 • Thuiszorg Het Friese Land
 • Antonius (voorheen Thuiszorg Zuidwest Friesland)
 • ZuidOostZorg
 • Alliade (voorheen Meriant)

Bekijk hieronder de animatie:

Afbeelding
Casemanager dementie Thuiszorg Het Friese Land

Ondersteuning

Binnen het netwerk delen de gespecialiseerde casemanagers dementie kennis en ervaringen met elkaar en stemmen werkwijzen met elkaar af. Netwerk Dementie Fryslân faciliteert de casemanagers in hun dagelijkse werkzaamheden zodat zij lokaal een sterk netwerk op kunnen bouwen. Door casemanagers dementie te ondersteunen en ruimte te geven voor verbeteringen en ontwikkelingen, hebben mensen die te maken hebben met dementie en de verwijzers baat bij het netwerk. 

Alles met maar één doel: de best mogelijke, persoonsgerichte zorg in Fryslân voor mensen met dementie en hun omgeving.

Organisatie

Afbeelding
Organogram NDF
Aan
HetFrieseLand
Alliade
KwadrantGroep
ZuidOostZorg
Antonius

Focuspunten

De 3 focuspunten voor 2022/ 2023 zijn:

 • Een toekomstgerichte werkwijze ontwikkelen voor casemanagement dementie
  • Gespecialiseerde casemanager dementie integreren in zorg, medisch en sociaal domein
  • Inzet van zorgtechnologie
 • Deskundigheid van de betrokken professionals bevorderen
  • Gespecialiseerde casemanagers dementie
  • Generalistische professionals (wijkverpleegkundige, praktijkondersteuner huisarts, medewerkers van sociaal domein)
 • Thuis wonen met dementie

Samenwerking

Regionaal werken we samen met zorgverzekeraar De Friesland/ Zilveren Kruis, huisartsen, Alzheimer Nederland - Afdeling Friesland, Zorgbelang Fryslân, zorgorganisaties, hogescholen, geriatrische netwerken en gemeenten.

Netwerk Dementie Fryslân is als lid aangesloten bij Dementie Netwerk Nederland (DNN).

Wie zijn wij?