Wij, van Netwerk Dementie Fryslân (hierna: “Ons”; “Wij”) verwerken persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die aan u, als persoon, gekoppeld kunnen worden. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de eisen van de privacy- en cookiewetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat wij met onze dienstverlening of onze website allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen.

Verwerking persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze website verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, wat hiervan het doel en de grondslag is en welke bewaartermijn geldt. 

Contact

Op verschillende wijzen kan u met ons in contact komen en ons vragen stellen of aanvragen doen. Ook mag u ons altijd uw feedback geven. Om u vragen te kunnen beantwoorden, verwerken wij uw persoonsgegevens. Hiervoor gebruiken wij uw IP-adres, contactgegevens en de gegevens die u invult als inhoud van een bericht. Deze hebben wij nodig om uw contactverzoek in behandeling te nemen en/of uw feedback te verwerken. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat wij zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.  

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • u hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij geven uw persoonsgegevens ook door als wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is voor het behoud van deze website. Te denken aan gevallen waarbij wij een vermoeden hebben van illegale activiteiten. Ook kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten doorgeven in verband met een fusie, faillissement of bijvoorbeeld een reorganisatie. Als dit het geval is, worden uw persoonsgegevens enkel doorgegeven aan derden onder voorbehoud van deze privacyverklaring. 

De volgende derden verwerken mogelijk uw persoonsgegevens:

 • onze cookie-dienstverleners (zie hieronder);
 • onze hostingpartij;
 • onze IT-dienstverleners.

Cookies

Op deze internetsite gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat naar uw computer gestuurd wordt bij uw bezoek aan een website. Door middel van de cookies zorgen wij er ook voor dat u bij een herhaalbezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het automatisch ingelogd zijn, mits dit van toepassing is. Na verloop van tijd komen deze gegevens automatisch (of handmatig) te vervallen.

Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit kan inhouden dat onder andere de meest bezochte pagina’s worden bijgehouden, evenals het aantal ingevulde contactformulieren en gelijksoortige data. Wij maken gebruik van sessiecookies, die automatisch verwijderd worden op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast maken we gebruik van een unique-id cookie, waardoor wij kunnen herkennen of u een unieke- of terugkerende bezoeker bent.

U kunt de meeste browsers zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte gesteld wordt wanneer u cookies ontvangt. U kunt zich hiervoor afmelden door middel van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Meer informatie vindt u hier. Als cookies worden geweigerd bestaat de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website (m.b.t. gebruikerservaring) te herkennen en hier actief op in te spelen. De domeinnamen van de site server die de cookies doorgeeft is www.netwerkdementiefryslan.nl en www.netwerkdementiefriesland.nl.

Derden

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Wij kunnen alleen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Partijen zoals Google zijn aan te merken als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij raden u aan de privacyverklaring van deze bedrijven te lezen.

Analytische cookies

Analytische cookies gebruiken wij om onze website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van onze bezoekers. Wij krijgen door middel van analytische cookies inzicht in het gebruik van onze website. Op onze website gebruiken wij Google Analytics cookies. Google helpt ons op die manier inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt. Zij verstrekken ons rapporten over het gebruik van de website.

 • Afkomst en bewaartermijn: Dit cookie komt van Google en wordt maximaal 2 jaar bewaard.
 • Namen: _gid, _gat, _ga
 • Delen: Google deelt anonieme data met derden. Voor meer informatie kunt u het Privacybeleid van Google raadplegen. 

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.  

Inzage en wijzigen van u gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun u altijd contact met ons opnemen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen,
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben,
 • het laten corrigeren van fouten,
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens,
 • intrekken van toestemming, en
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Afhankelijk van de informatie die we van u hebben, kunnen wij u vragen om dit te doen door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs. Belangrijk is dat u hierbij u BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. Voor Nederland heet dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Netwerk Dementie Fryslân is te bereiken via info@netwerkdementiefryslan.nl 

Privacy Policy