Er komen ongetwijfeld veel vragen op u af, als u de diagnose dementie hoort. Hoe verloopt de ziekte, wat gaat er veranderen, wat kunnen we samen blijven doen? Die vragen zijn lastig te beantwoorden, want ieder mens is uniek. Dementie ontwikkelt zich altijd op een andere manier.

Tips om toe te passen

Het is fijn wanneer de situatie van uw naaste zo lang mogelijk stabiel blijft. Dit kan hierbij helpen:

 • Zorg voor een vaste dagstructuur
 • Contact hebben met buren, familie en vrienden
 • In beweging blijven en gezond eten
 • Zorg dat uw naaste zich nuttig voelt
 • Geef uw naaste complimenten
 • Meehelpen in het huishouden
 • Een mobiele telefoon, tablet of computer gebruiken
 • Een agenda gebruiken als geheugensteuntje

Door dementie verandert uw naaste. De volgende tips kunnen u helpen om daarin mee te bewegen:

 • Neem de gevoelens serieus
 • Probeer niet te veel in discussie te gaan en niet te veel te corrigeren
 • Overvraag de persoon met dementie niet
 • Vermijd testsituaties, dus vraag bijvoorbeeld niet ‘weet je nog waar we gisteren waren?’
 • Help de persoon met dementie met de oriëntatie in de tijd door het regelmatig benoemen van ‘tijdstippen en gewoontes’, zoals: ‘Het is nu tien uur, koffietijd!‘

Meer handige tips zijn te vinden via de volgende websites:

Tips voor familie en naasten