Er komen ongetwijfeld veel vragen op u af, als u de diagnose dementie hoort. Hoe verloopt de ziekte, wat gaat er veranderen, wat kunnen we samen blijven doen? Die vragen zijn lastig te beantwoorden, want ieder mens is uniek. Dementie ontwikkelt zich altijd op een andere manier.

Bekijk hier de folder met tips voor familie en naasten. Ook worden er vanuit PluZ/ KwadrantGroep verschillende lezingen georganiseerd op meerdere locaties. Een casemanager dementie zal dan tips en informatie geven over dementie. Klik hier voor meer informatie over de lezingen en waar u zich aan kunt melden.

Folder Tips voor familie en naasten

Tips om toe te passen

Het is fijn wanneer de situatie van uw naaste zo lang mogelijk stabiel blijft. Dit kan hierbij helpen:

 • Zorg voor een vaste dagstructuur
 • Contact hebben met buren, familie en vrienden
 • Dementie leidt vaak tot terughoudendheid en verlegenheid met de situatie bij anderen. De wil is er vaak wel, dus neem hierin zelf het initiatief. Zoek naar mogelijkheden om hobby’s zo lang mogelijk in stand te houden zoals sportvereniging, zangvereniging of kerkbezoek
 • In beweging blijven en gezond eten
 • Zorg dat uw naaste zich nuttig voelt en zorg voor wederkerigheid in het contact
 • Geef uw naaste complimenten en zorg voor een positieve en open sfeer
 • Meehelpen in het huishouden
 • Een mobiele telefoon, tablet of computer gebruiken voor het beeldbellen, bekijken van foto’s, doen van spelletjes
 • Een agenda gebruiken als geheugensteuntje

Door dementie verandert uw naaste. De volgende tips kunnen u helpen om daarin mee te bewegen:

 • Neem de gevoelens serieus
 • Probeer niet te veel in discussie te gaan en niet te veel te corrigeren. Humor kan verlichting bieden in spannende situaties, probeer handig te manoeuvreren en de aandacht af te leiden
 • Overvraag de persoon met dementie niet. Zorg ervoor dat steeds één taak tegelijk uitgevoerd kan worden, ga daarna pas door naar de volgende taak
 • Vermijd testsituaties, maar help te herinneren door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Wat hebben we gisteren lekker gegeten bij Jan en Marie, he?’
 • Help de persoon met dementie met de oriëntatie in de tijd door het regelmatig benoemen van ‘tijdstippen en gewoontes’, zoals: ‘Het is nu tien uur, koffietijd!‘

Meer handige tips zijn te vinden via de volgende websites:

Familiezorg

De diagnose dementie krijg je niet alleen, maar die krijg je als familie. Bekijk hier ook de video waarin verteld wordt wat familiezorg is. Naast praktische dingen die georganiseerd moeten worden, gaat het er vooral om hoe je omgaat met de nieuwe situatie, gevoelens en emoties. Een casemanager dementie kan families helpen om emoties met elkaar te delen en de situatie met elkaar te bespreken. Zodat gezamenlijk de zorg opgepakt wordt en de verantwoordelijkheid zo breed mogelijk gedragen wordt. 

Vanuit Netwerk Dementie Fryslân zijn casemanagers dementie getraind in het voeren van familiegesprekken. De training is gegeven door het lectoraat Familiezorg aan de Hanzehogeschool en gefinancierd door Stichting De Friesland.

Tips voor familie en naasten