Intellectueel eigendom

Deze website is gerealiseerd in samenwerking met Junction creative + digital agency. De inhoud van deze site is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder merken-, auteurs- en databankrechten. Hieronder vallen onder andere:

  • Gegevens
  • Afbeeldingen
  • Geluiden
  • Teksten
  • Programmatuur
  • Alle combinaties daarvan

Deze rechten berusten bij Netwerk Dementie Fryslân. Het is niet toegestaan om deze site of een onderdeel daarvan te kopiëren, of anderszins gebruik te maken van enig recht van intellectueel eigendom, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.  

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Netwerk Dementie Fryslân, tenzij anders aangegeven. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van deze merken zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Informatie van derden

Netwerk Dementie Fryslân is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie op deze website van derden. Tevens is het framen van deze website niet toegestaan. Netwerk Dementie Fryslân op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor toegang tot of de informatie op websites die gelinkt zijn van of naar deze website.

Disclaimer