Een gespecialiseerd casemanager dementie ondersteunt u en uw naasten en geeft adviezen om te leren omgaan met dementie. U kunt bij de casemanager dementie terecht met al uw vragen over dementie, maar ook met uw vragen over wonen, zorg, relaties en een zinvolle invulling van de dag. Wat gaat er goed? Wat zijn de wensen? De casemanager dementie is uw gesprekspartner. Hij of zij is de vaste contactpersoon voor u, uw naaste, familieleden en andere betrokken zorgverleners.

Huisbezoek

De casemanagers dementie gaan dagelijks om met mensen die te maken hebben met dementie. Zij hebben niet alleen veel kennis en specifieke expertise, maar ook veel praktische ervaring. De casemanager dementie geeft in een huisbezoek adviezen over hoe u om kunt leren gaan met de nieuwe situatie en regelt aanvullende zorg die bij u past. Voor de medische zorg is en blijft de huisarts verantwoordelijk. Hoe vaak de casemanager dementie langskomt, is verschillend per situatie. Het doel van onze ondersteuning en zorg is dat u zo lang mogelijk veilig in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. De casemanager dementie coördineert het zorgtraject en weet wat er speelt.

Sociale netwerk

Wij gaan zoveel mogelijk uit van uw eigen kracht en proberen die kracht te versterken. Het aanpassen aan de nieuwe situatie doet iedereen op zijn of haar eigen manier. De casemanager dementie vraagt naar uw interesses en bekijkt de mogelijkheden in de wijk/buurt. Ook brengen we uw netwerk van familie, vrienden en buren in kaart. En we kijken naar de mogelijkheden om uw sociale netwerk verder te versterken. Kortom; u staat er niet alleen voor. Dit geldt voor u als persoon met dementie maar ook voor de naaste. Dit om overbelasting van de partner, familie of kennis te voorkomen.

Casemanager dementie - Thuiszorg Het Friese Land
We helpen zoveel mogelijk zelf de regie te behouden
“Casemanagers helpen mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen”
Bijdragen aan de kwaliteit van leven
Ik vraag altijd waar ze gelukkig van wordt
"Het is heel fijn om iemand te hebben waarmee je alles kunt bespreken"

Persoonsgerichte zorg

Gezamenlijk streven we ernaar om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten zo goed mogelijk te laten zijn. We leggen de focus op wat u wél kunt en niet op wat u niet meer kunt. We gaan uit van wat er mogelijk is en streven, binnen de beperkingen van uw ziekte, naar een optimale kwaliteit van leven. Onze casemanagers passen de zorg hier steeds op aan. Wij bieden maatwerk, want ‘kwaliteit van leven’ is en voelt voor iedereen anders. Persoonsgerichte zorg, dat is waar de casemanager voor staat.

Samenwerking

Vaak zijn er verschillende (zorg)professionals betrokken bij de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten. Denk bijvoorbeeld aan de huisarts, specialist ouderengeneeskunde, geriater, psycholoog, wijkverpleegkundige, begeleider op de dagbesteding en de huishoudelijk hulp. Uiteraard werkt de casemanager dementie intensief samen met deze professionals. Als u te maken heeft met dementie staan uw wensen en behoeftes centraal in deze samenwerking. De wensen en behoeften zijn op landelijk niveau beschreven in de zorgstandaard dementie. Netwerk Dementie Fryslân streeft samen met de professionals naar goede dementiezorg zoals te lezen is in de zorgstandaard. De belangrijkste punten uit de zorgstandaard leest u in de publieksversie.

Wat is een casemanager dementie?