Om mensen die te maken hebben met dementie zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is er de zorgstandaard dementie. In deze standaard is het volledige dementietraject en de gewenste zorg in de verschillende fasen van de dementie vastgelegd. In 2020 is de zorgstandaard dementie herzien. Netwerk Dementie Fryslân werkt aan de hand van de zorgstandaard dementie en verbetert daarmee voortdurend de dementiezorg in Fryslân. Persoonsgerichte zorg staat hierbij centraal.

Vanuit het ministerie van VWS is de Nationale Dementiestrategie (2021-2030) opgesteld met doelstellingen voor de dementiezorg.

Zorgstandaard