OMGAAN MET DEMENTIE

Verhalen van mensen met dementie, hun naasten en van casemanagers dementie

“Ik kijk graag naar wat er nog wél mogelijk is ”
We denken mee en gebruiken onze kennis om iemand zo goed mogelijk bij te staan
“Samen en persoonsgericht”
‘De sleutelwoorden zijn samenwerking en maatwerk’, vertelt Antje Winia, gespecialiseerd casemanager dementie bij Antonius.

Leven met dementie

Wij ondersteunen en informeren bij het maken van keuzes of oplossingen van praktische problemen op diverse levensterreinen.

Wat is dementie
Hoe herkent u dementie?
Diagnose
Hoe wordt de diagnose gesteld en door wie?
Zorg bij dementie
Welke zorg en ondersteuning heeft u nodig?
Vervolgstappen
Hulp bij het leren omgaan met dementie
We doen het samen

Netwerk Dementie Fryslân is een samenwerkingsverband van negen zorgorganisaties. Dit zijn KwadrantGroep, Thuiszorg Het Friese Land, Antonius, Alliade en ZuidOostZorg, Buurtzorg, Aardema Zorggroep, Zorggroep Liante en Zorggroep Sint Maarten.