Er zijn vijf Friese zorgaanbieders waar gespecialiseerde casemanagers dementie in dienst zijn. Alle 45 casemanagers dementie zijn HBO-opgeleid en hebben de opleiding casemanagement dementie bij Gerion gevolgd. De taken en verantwoordelijkheden van een gespecialiseerd casemanager dementie, zijn te vinden in de expertiseprofielen van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).

Lerend netwerk

Alle gespecialiseerde casemanagers dementie zijn verbonden aan het Netwerk Dementie Fryslân. De casemanagers dementie hebben als gezamenlijk doel mensen met dementie en hun naaste, een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te laten ervaren. Door samen te werken bieden casemanagers dementie niet alleen een helpende hand aan mensen die te maken hebben met dementie, maar ook aan zorgprofessionals, verwijzers en aan elkaar.  Netwerk Dementie Fryslân faciliteert de casemanagers dementie in hun dagelijkse werk en stimuleert het uitwisselen van kennis en ervaringen. Casemanagers dementie komen voor specifieke aandachtsgebieden bij elkaar bijvoorbeeld op het gebied van e-health en domotica of de begeleiding van mensen met dementie op jonge leeftijd.

Familiezorg

Dankzij een subsidie van Stichting De Friesland zullen in 2021 en 2022 15 casemanagers dementie getraind en begeleid worden in het voeren van familiegesprekken. De 3-daagse training wordt verzorgd door de Hanzehogeschool Groningen (Lectoraat Familiezorg). De casemanagers dementie worden getraind om families die te maken krijgen met dementie optimaal te kunnen ondersteunen. De focus ligt daarbij op de interventies CareMapping en het Familiegesprek vanuit de hypothese dat juist families die te maken krijgen met dementie kunnen profiteren van deze interventies. Daarnaast ontvangen de andere casemanagers dementie, die aangesloten zijn bij Netwerk Dementie Fryslân, 1 trainingsdag in Familiezorg.

Eerdere onderzoeken lieten positieve resultaten zien. Hierin kwam naar voren dat families na familiegesprekken:

  • in staat zijn de zorgsituatie met elkaar te bespreken;
  • overzicht hebben over de zorgsituatie (wie zijn betrokken en wie doet wat);
  • zich gezamenlijk ondersteund voelen; 
  • de zorg voor hun familielid met dementie ervaren als een gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • ervaren dat zij zorg ontvangen die past bij hun situatie

Meer informatie over Stichting De Friesland kunt u vinden op de website.

Logo Stichting De Friesland

Onze kwaliteiten