Er zijn negen zorgaanbieders waar gespecialiseerde casemanagers dementie in dienst zijn. Alle 60 casemanagers dementie zijn HBO-opgeleid en hebben een erkende opleiding casemanagement dementie gevolgd. De taken en verantwoordelijkheden van een gespecialiseerd casemanager dementie, zijn te vinden in de expertiseprofielen van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).

Lerend netwerk

Alle gespecialiseerde casemanagers dementie zijn verbonden aan het Netwerk Dementie Fryslân. De casemanagers dementie hebben als gezamenlijk doel mensen met dementie en hun naaste, een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te laten ervaren. Door samen te werken bieden casemanagers dementie niet alleen een helpende hand aan mensen die te maken hebben met dementie, maar ook aan zorgprofessionals, verwijzers en aan elkaar.  Netwerk Dementie Fryslân faciliteert de casemanagers dementie in hun dagelijkse werk en stimuleert het uitwisselen van kennis en ervaringen. Casemanagers dementie komen voor specifieke aandachtsgebieden bij elkaar bijvoorbeeld op het gebied van palliatieve zorg, partnergespreksgroepen of begeleiding van mensen met dementie op jonge leeftijd.

Onze kwaliteiten