Bij Netwerk Dementie Fryslân zijn vijf organisaties aangesloten. Dit zijn KwadrantGroep, Thuiszorg Het Friese Land, Antonius, Alliade en ZuidOostZorg.

Peildatum: 1 oktober 2023*

  • De gemiddelde wachttijd in het netwerk is: 3,4 weken
  • Het aantal cliënten dat op de wachtlijst staat in het netwerk: 110
  • Het aantal cliënten dat zes weken of langer op de wachtlijst staat: 23

* Voor deze peildatum zijn ook de gegevens van de gespecialiseerde casemanagers dementie van Buurtzorg, Liante Zorggroep en Aardema Zorggroep meegenomen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 6 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder zorg krijgt. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Wachttijden