Bij Netwerk Dementie Fryslân zijn negen organisaties aangesloten. Dit zijn KwadrantGroep, Thuiszorg Het Friese Land, Antonius, Alliade, ZuidOostZorg, Buurtzorg, Liante Zorggroep, Aardema Zorggroep en Zorggroep Sint Maarten.

Peildatum: 1 april 2024

  • De gemiddelde wachttijd in het netwerk is: 2,6 weken
  • Het aantal cliënten dat op de wachtlijst staat in het netwerk: 170
  • Het aantal cliënten dat zes weken of langer op de wachtlijst staat: 11

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 6 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder zorg krijgt. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Wachttijden