De huisarts kan een verwijzing regelen naar een gespecialiseerd casemanager dementie. Er zijn vijf Friese zorgaanbieders waar de casemanagers dementie werkzaam zijn, dit zijn:

Alle gespecialiseerde casemanagers dementie zijn aangesloten bij Netwerk Dementie Fryslân. Op de onderstaande kaart kunt u per gemeente vinden welke zorgaanbieder gespecialiseerd casemanagement dementie aanbiedt.

Thuiszorg Het Friese Land
Tesselschadestraat 29, 8913 HA Leeuwarden
088-510 9910 (Zorgcentrale)
Elkander (KwadrantGroep)
Zonnedauw 7, 9202 PE Drachten
088 - 512 7000 (Klantadviescentrum)
Palet (KwadrantGroep)
Zonnedauw 7, 9202 PE Drachten
088 - 512 7000 (Klantadviescentrum)
De Friese Wouden (KwadrantGroep)
Zonnedauw 7, 9202 PE Drachten
088 - 512 7000 (Klantadviescentrum)
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
0515-46 16 16 (tijdens werkdagen) Bij geen gehoor: 088-510 9910
ZuidOostZorg
Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP Drachten
0800 - 571 71 71 (Informatie- en Adviescentrum)
Meriant
Marktweg 104, 8444 AC Heerenveen
088 - 603 0333 (Behandeloffice)

Kosten

De casemanager dementie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt hiervoor géén eigen bijdrage. Ook valt deze zorg niet onder het eigen risico. Krijgt u al zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en heeft u een casemanager dementie nodig in de thuissituatie? Dan is er wel een eigen bijdrage van toepassing.  

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over casemanagement dementie? Neem dan contact op met het klantadviescentrum van de zorgaanbieder bij u in de buurt.

 

Casemanagement aanvragen