Bij een vermoeden van dementie, zijn er verschillende mogelijkheden om de diagnose te stellen. In overleg met de persoon die te maken heeft met dementie en zijn of haar naaste wordt de te bewandelen route besproken. Welke diagnostiek past bij de situatie en waar heeft hij/zij behoefte aan?

De huisarts kan de diagnose zelf stellen, of er kan voor verdere diagnostiek verwezen worden naar een specialist ouderengeneeskunde en/of psycholoog. Zij kunnen bij de mensen thuis een diagnose stellen. Op basis van een aantal criteria, kan de huisarts besluiten om iemand te verwijzen naar de poli Geriatrie.

Richtlijnen

Als de diagnostiek tijdig plaatsvindt, heeft dit belangrijke voordelen voor de persoon met dementie en zijn of haar naaste. Men kan beter leren omgaan met de ziekte en het gedrag van iemand met dementie. Daarnaast kan de persoon met dementie nog zelf beslissingen nemen als het gaat om zorg, wonen en welzijn, maar ook op het gebied van wilsverklaring en testament.

Dementie op jonge leeftijd

Specifieke aandacht en alertheid is belangrijk bij het diagnosticeren van dementie op jonge leeftijd. De psychosociale en sociaal-maatschappelijke gevolgen voor mensen met dementie zijn namelijk extra groot wanneer de diagnose niet of pas laat gesteld wordt. De situatie vraagt vaak om specifieke ondersteuning door een casemanager dementie die een extra opleiding gevolgd heeft om de doelgroep optimaal te kunnen begeleiden. Bekijk de folder met meer informatie over tijdige diagnostiek bij dementie op jonge leeftijd.

 

Tijdige diagnostiek