Dementie komt ook op jonge leeftijd voor. In Nederland hebben naar schatting 15.000 mensen dementie die jonger zijn dan 65 jaar (Alzheimer Nederland). De problemen worden op jonge leeftijd vaak niet herkend. Iemand loopt thuis of op het werk tegen bepaalde dingen aan. Dan wordt er vaak gedacht aan een depressie, burn-out of overspannenheid. Dat leidt tot veel onzekerheid en onbegrip thuis, op het werk en/of in de sociale omgeving. Gemiddeld duurt het ruim vier jaar voordat de juiste diagnose wordt gesteld. Hoe eerder er helderheid ontstaat over de oorzaak van de problemen, hoe sneller er passende hulp gezocht kan worden. U kunt dementie aan een aantal signalen herkennen. Meer informatie over dementie op jonge leeftijd is te vinden op de website van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.

Specifieke ondersteuning

De begeleiding van mensen met dementie op jonge leeftijd en hun omgeving vraagt om een specifieke ondersteuning. Er zijn meerdere casemanagers dementie bij het Netwerk Dementie Fryslân aangesloten met specifieke kennis en ervaring. Zij hebben hiervoor een gerichte vervolgopleiding gevolgd.

Leergemeenschap

Daarnaast werken we samen met de dementienetwerken in Groningen en Drenthe in de Leergemeenschap Dementie op jonge leeftijd Noord-Nederland. We trekken samen op om de voorzieningen en ondersteuning voor mensen die op jonge leeftijd met dementie te maken krijgen in de noordelijke provincies te verbeteren. De zorgstandaard dementie wordt hierbij als leidraad aangehouden.

Op 11 november 2021 organiseerde de Leergemeenschap een webinar voor bestuurders en professionals die betrokken zijn bij de zorg en begeleiding van jonge mensen met dementie. Bekijk hier de presentaties die toen gegeven zijn door verschillende professionals.

Dementie op jonge leeftijd