Dementie komt ook op jonge leeftijd voor. In Nederland hebben naar schatting 15.000 mensen dementie die jonger zijn dan 65 jaar (Alzheimer Nederland). De problemen worden op jonge leeftijd vaak niet herkend. Iemand loopt thuis of op het werk tegen bepaalde dingen aan. Dan wordt er vaak gedacht aan een depressie, burn-out of overspannenheid. Dat leidt tot veel onzekerheid en onbegrip thuis, op het werk en/of in de sociale omgeving. Gemiddeld duurt het ruim vier jaar voordat de juiste diagnose wordt gesteld. Hoe eerder er helderheid ontstaat over de oorzaak van de problemen, hoe sneller er passende hulp gezocht kan worden. U kunt dementie aan een aantal signalen herkennen. Meer informatie over dementie op jonge leeftijd is te vinden op de website van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Alzheimer Nederland organiseert ook online gespreksgroepen voor verschillende doelgroepen. Op de website zijn de data van de gespreksgroepen te vinden.

MCL Poli Jong
MCL Poli JONG
'Onze uitwisseling van kennis en ervaring komt de kwaliteit van zorg ten goede.’

Specifieke ondersteuning

De begeleiding van mensen met dementie op jonge leeftijd en hun omgeving vraagt om een specifieke ondersteuning. Er zijn meerdere casemanagers dementie bij het Netwerk Dementie Fryslân aangesloten met specifieke kennis en ervaring. Zij hebben hiervoor een gerichte vervolgopleiding gevolgd.

In maart 2023 is er een klant arena bijeenkomst georganiseerd. Hierin is aan mensen met dementie op jonge leeftijd en hun familie gevraagd wat belangrijk is in de ondersteuning en begeleiding. Bekijk hier de belangrijkste uitkomsten. Deze input wordt meegenomen in de ontwikkeling van een levenspad voor deze doelgroep. Hierin zal informatie gegeven worden in elke fase van de dementie.

 

Leergemeenschap

Daarnaast werken we samen met de dementienetwerken in Groningen en Drenthe in de Leergemeenschap Dementie op jonge leeftijd Noord-Nederland. We trekken samen op om de voorzieningen en ondersteuning voor mensen die op jonge leeftijd met dementie te maken krijgen in de noordelijke provincies te verbeteren. De zorgstandaard dementie wordt hierbij als leidraad aangehouden.

Op 11 mei 2023 organiseerde de Leergemeenschap een bustour samen met Groningen en Drenthe. Tijdens de dag maar ook daarna zijn er mooie verbindingen gelegd tussen de verschillende organisaties en provincies. Bekijk hier de aftermovie van deze inspirerende dag georganiseerd door Netwerk Dementie Drenthe, Netwerk Dementie Fryslân, Netwerk Dementie Groningen, Noorderbreedte, Interzorg, Noorderboog.

Dementie op jonge leeftijd