De diagnose dementie krijg je niet alleen, die krijg je als familie. Om goede zorg voor mensen met dementie te waarborgen, is het belangrijk dat hun naasten het zo lang mogelijk volhouden én dat familie gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt voor de zorg van hun familielid.

Dankzij een subsidie van Stichting De Friesland zijn alle gespecialiseerde casemanagers dementie die aangesloten zijn bij Netwerk Dementie Fryslân, getraind in het voeren van familiegesprekken. Een familiegesprek is een complexe interventie en inmiddels erkend door Vilans als een bewezen effectieve interventie in de ouderenzorg. Door het lectoraat Familiezorg van de Hanzehogeschool Groningen is daarom een 3-daagse training ontwikkeld.

In een onderzoek van de Hanzehogeschool is afgelopen jaar onderzocht wat de meerwaarde is van de familiegesprekken. De eerste groep casemanagers van de scholing hebben samen met de onderzoekers de ervaringen van families en hunzelf opgehaald. Dit werd gedaan door geluidsopnames, interviews en reflectieverslagen. De meerwaarde is overduidelijk. Casemanagers hebben hun gespreksvaardigheden vergroot en families worden eerder betrokken en voelen meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In het familiegesprek is ruimte voor ieders verhaal waardoor er begrip ontstaat voor de ander.

Wat is de grootste zorg op dit moment?

Tijdens het familiegesprek leer je de verschillende systemen in een familie kennen, vertelt gespecialiseerd casemanager dementie Marloes Nicolai van KwadrantGroep. “Je geeft tijdens het gesprek iedereen de ruimte om zijn/haar beleving en zorgen te benoemen. Hier sluit je bij aan. Wat speelt er? Dit is belangrijk om te weten, want zorgen doen ze samen. Je stelt gerichte vragen, vat samen en laat de familie samen de keuzes maken. Wat als…? Wat doet dit met je…? Wat is de grootste zorg op dit moment? Hoe is het netwerk om iemand heen? Het zijn vaak complexe en emotionele gesprekken, waarin ik mezelf open opstel. Dan krijg je ook openheid terug. Families geven vaak aan dat ze de gesprekken heel waardevol vinden, vooral omdat het gesprek plaatsvindt onder leiding van iemand die het in goede banen leidt door een duidelijke structuur.”

Afbeelding
Familiegesprek met casemanager dementie
Uit

Zorg is gezamenlijke verantwoordelijkheid

Na het familiegesprek bespreken families de zorgsituatie meer met elkaar en hebben ze overzicht over wie wat doet. “Ze voelen zich ondersteund én ervaren de zorg voor de naaste met dementie als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, als een gemeenschappelijk doel. De familie zet je in hun kracht en verbind je met elkaar. Als casemanager dementie geef je richting en sturing in het gesprek waarbij eigen regie en samenredzaamheid de prioriteit is.”

Lees hier meer informatie over de training van Familiezorg gegeven door de Hanzehogeschool Groningen.

Het familiegesprek