De diagnose dementie krijg je niet alleen, maar die krijg je als familie. Bekijk hier ook de video waarin verteld wordt wat familiezorg is. Naast praktische dingen die georganiseerd moeten worden, gaat het er vooral om hoe je omgaat met de nieuwe situatie, gevoelens en emoties. Een casemanager dementie kan families helpen om emoties met elkaar te delen en de situatie met elkaar te bespreken. Zodat gezamenlijk de zorg opgepakt wordt en de verantwoordelijkheid zo breed mogelijk gedragen wordt. 

Vanuit Netwerk Dementie Fryslân zijn casemanagers dementie getraind in het voeren van familiegesprekken. De training is gegeven door het lectoraat Familiezorg aan de Hanzehogeschool en gefinancierd door Stichting De Friesland.

Familiezorg - casemanager dementie
Familiezorg bij dementie
Er komt nogal wat op families af als een naaste de diagnose dementie krijgt. In een familiegesprek met een gespecialiseerd casemanager dementie wordt besproken hoe de mantelzorg voor iedereen behapbaar blijft.
Familiezorg