Wanneer bij u of uw naaste een vorm van dementie vastgesteld is, komen er veel vragen op u af. Hoe zal het verloop van de ziekte gaan? Welke dagelijkse activiteiten kunt u blijven doen? Lukt het om de huishoudelijke taken uit te voeren?

Zorgstandaard

Alzheimer Nederland heeft een publieksversie geschreven van de Zorgstandaard dementie 2020. Hierin staan 10 voorwaarden beschreven voor goede dementiezorg.

Alzheimer Nederland heeft een stappenplan opgesteld met daarin de praktische zaken die geregeld moeten worden. Denk hierbij aan het regelen van een casemanager dementie, regels rondom het autorijden en het opstellen van een levenstestament. Erg belangrijke zaken om op tijd te regelen. Ook is op deze website veel informatie te vinden over het omgaan met de veranderingen in het dagelijks leven.

Wat is een casemanager dementie

De gespecialiseerd casemanager dementie kan u en uw naaste helpen om deze punten samen te bespreken en helpen u graag op weg. Wat moet als eerste opgepakt worden en wat kan iets later? Stapsgewijs zal de casemanager dementie u in dit proces ondersteunen en adviseren. In de folder kunt u lezen wat de casemanager dementie voor u kan betekenen.

Wat is een casemanager dementie?

Casemanager dementie -KwadrantGroep
Dementie krijg je niet alleen
“Ik kan niet alles oplossen, maar ik kan wel advies geven, meedenken en er zijn"
Casemanager dementie - Thuiszorg Het Friese Land
Eenvoudige tips kunnen het leven vaak veraangenamen
"Niet iedereen accepteert het als je zegt ‘u heeft dementie’. Het is de kunst goed uit te leggen wie je bent, wat je komt doen en wat je kunt betekenen.”
Wat kunnen wij voor u doen?